Cá nhân, hộ kinh doanh vẫn được mua hóa đơn thuế 2015

Tổng Cục thuế vừa gửi công văn cho Cục thuế các địa phương, hướng dẫn thực hiện sử dụng hóa đơn của các cá nhân, hộ kinh doanh trong năm 2015.

Tổng Cục thuế vừa gửi công văn cho Cục thuế các địa phương, hướng dẫn thực hiện sử dụng hóa đơn của các cá nhân, hộ kinh doanh trong năm 2015.

Theo đó năm 2015, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn tiếp tục được sử dụng hóa đơn theo quy định hiện hành (Nghị định số 51/NĐ-CP ngày 14/5/2010; Nghị định 04/NĐ-CP ngày 17/1/2014 và Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Điều đó có nghĩa là các hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được mua hóa đơntừ cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp họ trong năm 2015.


Hình ảnh có tính chất minh họa

Trước đó, nhiều hộ kinh doanh cá thể tỏ lo lắng khi được thông báo từ 01/01/2015, họ không còn được mua hóa đơn từ cơ quan thuế vì đã chuyển sang hình thức đóng thuế khoán; nếu muốn tiếp tục mua hóa đơn thì phải chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên.Theo các hộ kinh doanh, việc không được mua hóa đơn sử dụng khi đang vào mùa làm ăn kinh doanh tết sẽ khiến mọi hoạt động ngưng trệ, hàng hóa không bán được.Trong khi đó, nếu chuyển đổi thành doanh nghiệp thì phát sinh rất nhiều chi phí, nhân lực cũng như thời gian thực hiện quá gấp rút (15 ngày).

Bản thân các cơ quan thuế tại địa phương cũng nhìn nhận, các hộ kinh doanh không được mua hóa đơn sẽ gặp khó khăn lớn, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán. Chính vì vậy, các Cục thuế kiến nghị cần lùi mốc thời gian áp dụng.

Chuyên mục Tin tức.
0981.635.966